Jolie Kalmijn Architectuurhistorie

Welkom

Jolie Kalmijn Architectuurhistorie is als eenmanszaak werkzaam in de monumentenzorg.
Sinds 2007 voert het bureau opdrachten uit voor de rijksoverheid en gemeentelijke overheden.
Het werk spitst zich vooral toe op:
  • het opstellen van waardestellingen van objecten ter voorbereiding op het nemen van een besluit tot het aanwijzen van de betreffende objecten als gemeentelijk of rijksmonument.
  • het opstellen van redengevende omschrijvingen van objecten die als gemeentelijk of rijksmonument worden aangewezen.
  • inventariseren /opstellen van groslijsten ten behoeve van het samenstellen van gemeentelijke monumentenlijsten.
  • het adviseren omtrent voorgenomen verbouwingen van rijksmonumenten.
  • redactionele, inhoudelijke en praktische ondersteuning en begeleiding van publicaties op het gebied van architectuur en monumentenzorg.
Heeft u interesse, wilt u meer weten?
Neem dan contact op: info@architectuurhistorie.nl