Jolie Kalmijn Architectuurhistorie

Curriculum Vitae Jolie Kalmijn


Opleiding
1978-1985 Niels Stensen College, Utrecht
 • V.W.O.
1985-1986 University of San Diego, California (U.C.S.D.)
 • Kunstgeschiedenis en filosofie
1986-1992 Rijksuniversiteit Leiden
 • Architectuurgeschiedenis
1999 Instituut voor Career & Development
 • Management en Leidinggeven
2005 Ministerie van OC&W
 • Cursus Juridische kennis voor niet-juristen

Relevante werkervaring
Sinds 2007 Freelance architectuurhistoricus
 • Redengevende omschrijvingen
 • Waardestellingen
 • Redactionele en inhoudelijke ondersteuning publicatie
2003-2007 Consulent waardestelling bij de RACM (voorheen RDMZ)
 • Adviseren aan gemeenten mbt monumentenvergunningen
 • Beoordelen verzoeken tot plaatsen van objecten op de rijksmonumentenlijst
2001-2003 Projectmedewerker bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ)
 • Actualisering Monumentenregister
2000-2001 Projectleider bij Architectuur Lokaal
 • redactie Kwartaalkrant
 • ideeënprijsvraag "Droomhuizen" in opdracht van Nieuwspoort
 • publicatie bij "Droomhuizen" in opdracht van Nieuwspoort
1999-2000 Projectmedewerker / Directieassistent bij Zandvoort Ordening & Advies
 • "Sturen op woonkwaliteit; effecten van gemeentelijk architectuurbeleid",
  in opdracht van VROM/DGVH
 • ondersteuning van de directeur
 • beheer van het directiesecretariaat
1994-1998 Co÷rdinator en mede-oprichter van het Haags Architectuurcentrum "Wils&Co"
 • eindredactie Nieuwsbulletins
 • architectuurwandelgidsjes
 • lezingen en debatten
 • rondleidingen
 • Dag van de Architectuur
1993 Branche-onderzoeker bij de RDMZ, Projectbureau Industrieel Erfgoed

Publicaties
 
 • Informatiekrantje Nederlands Architectuurinstituut
 • Kwartaalkranten Architectuuur Lokaal
 • Nieuwsbulletins Haags Architectuurplatform
 • Architectuurwandelgidsjes
 • Co-auteur van "Gids voor Moderne Architectuur in Den Haag"
 • Co-auteur van "Een stadswandeling langs huizen van Philips Vingboons"
 • "Van stadsvilla tot Boerhaavecollege"

Nevenactiviteiten
2004-2008 lid Adviesraad voor Monumenten Deventer
2000-2002 voorzitter van het Voorburgs Vocaal Ensemble