Jolie Kalmijn Architectuurhistorie

Projecten

2009
  • In opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM): beschrijven van objecten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • In opdracht van de gemeente Bergen NH: begeleiden van de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijke monumenten van 36 objecten. In samenwerking met Giesen-Geurts Monumentenadvies.

2008
  • In opdracht van de RACM ondersteunende en redactionele bijdragen aan Brochure "Licht op Zolder".
  • In opdracht van Welstand en Monumenten Midden Nederland: het opstellen van beschrijvingen en waardestellingen van objecten ter uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst van Veenendaal.

2007
  • In opdracht van de gemeente Bergen: opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst van Bergen, inclusief waardestelling en beschrijving van de aan te wijzen objecten.
  • In opdracht van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN): het opstellen van een architectuurhistorische en stedenbouwkundige verkenning van wederopbouwwijk Het Franse Gat, te Veenendaal.
  • In opdracht van WMMN: Redengevende omschrijving van voormalig fabrieksgebouw de PHV aan de Vijgendam te Veenendaal.